CASES

En god historie fra efteråret 2018

Min gamle mor havde fået voldsomme ansigtssmerter, det var jagende smerter. Det bevirkede at hun ikke havde sovet, spist, drukket osv. i ca. 14 dage.

Hun var rigtig dårlig og blev derfor indlagt med henblik på udredning samt behandling. For at gøre historien kort var hun indlagt i 10 dage på 4 forskellige hospitaler samt sendt på et 5. hospital til supplerende undersøgelse.

Undersøgelserne og behandlingerne førte ikke til nogen bedring, tværtimod fik hun på et tidspunkt medicin der bevirkede at hendes puls faldt til under 30. Hun blev derfor indlagt i 2-3 dage med hjerteovervågning indtil frekvensen igen steg.

Hun blev udskrevet til hjemmet uden der var sket en bedring overhovedet, men med henvisning til Neurokirurgisk afdeling på Skejby.

Det var så på dette tidspunkt at jeg ikke længere blot kunne se på hendes uholdbare tilstand.
Jeg tilbød at give min mor behandling for ansigtssmerter også kaldet Trigeminus Neuralgi (nervesmerter) m.v.

Jeg behandlede hende i ca. 2 x dobbelt tid med en uges mellemrum.

Allerede efter første behandling var der en markant bedring med mindre smerter. Hun kunne nu sove igen ligesom appetitten og energien langsomt vendte tilbage.

Hun blev med behandlet med helkropsakupunktur/akupressur, øreakupunktur og lys. Desuden foreslog jeg små øvelser ligesom vi talte om kost m.v.

Hun tog imod indkaldelsen på Neurokirurgisk afdeling på Skejby, hvor en kvindelig læge informerede om et muligt indgreb.

Efter min mor havde fortalt lægen om akupunktur behandlingen i klinik AKU-rart, og de gode resultater det havde medført, mente lægen heller ikke at der var indikation for operation.

Lægen udtrykte stor respekt for min mors historie/forløb.
Min mor får nu 2 – 4 forebyggende behandlinger årligt.

…og jeg har flere historier om den gode virksomme behandlingsform!